MVDY – HAKKIMIZDA
MERT VELİPAŞAOĞLU

Y.Mimar


Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’lni bitirdikten sonra lisans derecesini 2006 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden almış, yüksek lisans eğitimini 2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2008-2010 yıllarında Murat Tabanlıoğlu ile, 2011-2016’da Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar (TEGET) ile birlikte çalışmış olup kurucusu olduğu MVDY Mimarlık’ta çalışmalarına devam ederken İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak yer almaktadır.


DİDEM YAVUZ VELİPAŞAOĞLU

Dr Mimar


2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olup, 2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Bölümü’nden master derecesini aldı. 2018 yılında Rutgers-Newark ve NJIT ortak programı olan Şehir Sistemleri – Mimarlık Tarihi bölümünde doktora çalışmalarını tamamladı. Rutgers-Newark’ta tarih dersinde misafir öğretim görevlisi ve SAH-Archipedia’da araştırma görevlisi olarak rol alan Velipaşaoğlu’nun ulusal ve uluslararası makaleleri, konferans konuşmaları bulunmaktadır. 2010-2013 yıllarında Gabrielle Esperdy ve Rhett Russo ile birlikte çalışmış olup kurucusu olduğu MVDY Mimarlık’ta çalışmalarına devam ederken İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak yer almaktadır.

   MİMARİ ÖDÜLLER